VIDEO BLOG: Mga Larawan at Kwento ng Pagbangon at Bagong Simula Mula sa CATEEL

Tatlong taon na ang nakalipas mula ng humambalos ang Bagyong Pablo dito sa malawak na bahagi ng aming Probinsya ng Davao Oriental kabilang na dito ang malawak na bahagi ng aming bayan ng Cateel. Maliban sa mga tirahan, pangkabuhayan, at mga magagandang tanawin, hindi mapagkakailang nagdulot rin ito ng matinding takot sa mga mamamayan. Pagkalipas ng mahigit tatlong taon, ang CATEEL ngayon ay larawan ng isang maunlad at matatag na bayan. Isang bayang puno ng pag-asa.

Narito ang aking video blog ang magpapakita sa inyo ng mga larawan ng pagbabago at magsasalaysay ng mga kwento ng bagong simula mula sa aming bayan na minsa’y sibubok at hinamon ni Inang Kalikasan ngunit pinatatag at pinatibay sa paglipas ng panahon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *